Politi­cians have to be com­mit­ted to people

Wednes­day, 11 Sep­tem­ber 2013 03:24 Writ­ten by Pub­lished in West Read 40820 times

The stan­dard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is repro­duced below for those inter­ested. Sec­tions 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bono­rum et Mal­o­rum” by Cicero are also repro­duced in their exact orig­i­nal form, accom­pa­nied by Eng­lish ver­sions from the 1914 trans­la­tion by H. Rackham.

Con­trary to pop­u­lar belief, Lorem Ipsum is not sim­ply ran­dom text. It has roots in a piece of clas­si­cal Latin lit­er­a­ture from 45 BC, mak­ing it over 2000 years old. Richard McClin­tock, a Latin pro­fes­sor at Hampden-​Sydney Col­lege in Vir­ginia, looked up one of the more obscure Latin words, con­secte­tur, from a Lorem Ipsum pas­sage, and going through the cites of the word in clas­si­cal lit­er­a­ture, dis­cov­ered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sec­tions 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bono­rum et Mal­o­rum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, writ­ten in 45 BC. This book is a trea­tise on the the­ory of ethics, very pop­u­lar dur­ing the Renais­sance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in sec­tion 1.10.32.

The stan­dard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is repro­duced below for those inter­ested. Sec­tions 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bono­rum et Mal­o­rum” by Cicero are also repro­duced in their exact orig­i­nal form, accom­pa­nied by Eng­lish ver­sions from the 1914 trans­la­tion by H. Rackham.

There are many vari­a­tions of pas­sages of Lorem Ipsum avail­able, but the major­ity have suf­fered alter­ation in some form, by injected humour, or ran­domised words which don’t look even slightly believ­able. If you are going to use a pas­sage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t any­thing embar­rass­ing hid­den in the mid­dle of text. All the Lorem Ipsum gen­er­a­tors on the Inter­net tend to repeat pre­de­fined chunks as nec­es­sary, mak­ing this the first true gen­er­a­tor on the Inter­net. It uses a dic­tio­nary of over 200 Latin words, com­bined with a hand­ful of model sen­tence struc­tures, to gen­er­ate Lorem Ipsum which looks rea­son­able. The gen­er­ated Lorem Ipsum is there­fore always free from rep­e­ti­tion, injected humour, or non-​characteristic words etc.

The stan­dard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is repro­duced below for those inter­ested. Sec­tions 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bono­rum et Mal­o­rum” by Cicero are also repro­duced in their exact orig­i­nal form, accom­pa­nied by Eng­lish ver­sions from the 1914 trans­la­tion by H. Rackham.

5600 comments

 • Com­ment Link Angie Fri­day, 18 August 2017 07:03 posted by Angie

  Greate arti­cle. Keep writ­ing such kind of infor­ma­tion on your
  page. Im really impressed by your site.
  Hi there, You’ve done a great job. I’ll cer­tainly digg
  it and per­son­ally rec­om­mend to my friends.
  I’m con­fi­dent they will be ben­e­fited from this site.

 • Com­ment Link Hermine Fri­day, 18 August 2017 06:57 posted by Her­mine

  won­der­ful post, very infor­ma­tive. I pon­der why the
  oppo­site experts of this sec­tor don’t notice this.
  You must pro­ceed your writ­ing. I’m sure, you’ve a great read­ers’ base already!

 • Com­ment Link Alfred Fri­day, 18 August 2017 05:43 posted by Alfred

  Stun­ning quest there. What hap­pened after? Take care!

 • Com­ment Link Martin Fri­day, 18 August 2017 03:19 posted by Mar­tin

  I have learn sev­eral just right stuff here. Cer­tainly value book­mark­ing for
  revis­it­ing. I sur­prise how so much attempt you set to make this type of excel­lent infor­ma­tive web site.

 • Com­ment Link Val Fri­day, 18 August 2017 02:06 posted by Val

  What’s up, of course this piece of writ­ing is actu­ally fas­tid­i­ous and
  I have learned lot of things from it about blog­ging. thanks.

 • Com­ment Link Nhà cái 188bet Fri­day, 18 August 2017 01:59 posted by Nhà cái 188bet

  It?s hard to find well-​informed peo­ple on this sub­ject, but you sound like you
  know what you?re talk­ing about! Thanks

 • Com­ment Link Samuel Fri­day, 18 August 2017 01:54 posted by Samuel

  Puteti merge deci cu-​ncredere la ei sa luati cafea proas­pat pra­jita sau ceai
  pen­tru acasa: cafelele au pre­turi intre 90 si one hun­dred sixty lei/​kg (cu excep­tia Jamaica Blue Moun­tain care ajunge la 670 lei/​kg),
  iar ceaiurile bio costa fifty nine lei suta de grame.
  Pra­jire gra­bita con­duce la cafea acida, insa acid­i­tatea nu provine din atributele nat­u­rale ale
  respec­tivei cafele ci este data de fap­tul ca respec­tiva cafea nu
  este com­plet pra­jita. Femeie din Marea Bri­tanie obișnuia
  să bea 5 tipuri de cafea pe zi — un expresso dublu când se trezea și pleca la sală, cafea nea­gră când ajungea
  la birou, altă cafea pe la ora 3, una pe la ora 17 și cafea
  cu lapte când ieșea cu pri­etenii. In Bucuresti, cel putin, cal­i­tatea si optiunea con­suma­to­rilor
  de cafea a cres­cut foarte mult. În cazul în care călă­toriți în afara acelei țări și doriți
  să uti­lizați Wi-​Fi cu plată, va tre­bui să cumpărați un abona­ment
  nou în țara în care vă aflați.

  De reg­ula fac acasa, fiindca soţul meu e pasionat şi a învăţat sin­gur cum e tre­aba cu cafea de spe­cial­i­tate şi cum se face.
  De aceea, indicam tuturor micilor con­suma­tori de cafea (cu un con­sum
  de pana la 3 kg de cafea pe luna), ca pen­tru a obtine un espresso good, sa nu
  foloseasca cafea boabe, ci cap­sule de cafea (cialde). Se amesteca ast­fel incat toata can­ti­tatea de cafea sa fie in touch cu apa si se las ape foc mic pana cand se formeaza caimacul.

  Cafeaua arăbească se face la ibric, asemănă­toare cu cea turcească, însă diferă ingre­di­en­tele.
  Cateo­data cafea este nepla­cuta la gust din cauza uleiurilor care devin rancede (amare) la gust (de multe
  ori apare acest feno­ment de la boa­bele de culoare inchisa care sunt depoz­i­tate pe perioada mai lunga de timp si ast­fel uleiurile elib­er­ate se altereaza).


  Apoi la cafeaua sol­u­bila, putina cafea folosita, este tot Robusta si asta tot datorita pre­tu­lui mai
  bun! ¢nd adaug cafeaua (maci­nata de la Star­bucks) nu reuÈeÈte sa treaca Èi rămâne apa.

  În funcţie de tipul de preparare, de exem­plu pen­tru cafea la ibric sau la fil­tru, boa­bele tre­buie să fie mai puţin prăjite, să aibă culoare cafe­nie, în niciun caz maro închis,
  ast­fel vei simţi mult mai preg­nant aromele şi gus­tul cafelei proaspete.
  Puteti savura la pranz sau seara fara prob­leme, avand un gust pla­cut, cu nimic deosebit de cafea
  nor­mala. Amesteca de cat­eva ori pana se mai dizolva cafeaua, apoi pune recip­i­en­tul pe foc si lasa-​l la foc mediu.


  Doar că puțini știu să pre­pare core­spun­ză­tor și să se bucure de aromele ei deosebite.
  De obi­cei, can­titățile de cafea și lapte sunt egale, iar culoarea este maro deschis spre
  auriu. Se prepară în ibrice din cupru sau alamă cu
  fun­dul plat şi gura mai îngustă (se găs­esc de cumpărat la ţiganii meşteşu­gari).

  Când îți vor­bește despre gus­tul good al unui espresso
  sau despre tex­tura del­i­cată pe care ar tre­bui să aibă
  un cap­puc­cino ver­i­tabil, ai crede că asta face din­tot­deauna.
  Nici astăzi nu se cunoaște exact com­poz­iția chim­ică a boa­be­lor de cafea și mai ales tran­for­mările
  pe care le suportă. Nu ma der­an­jeaza plas­ticul, nici ceasca care se umple mai repede, nici apa
  de sub aparat (prob­a­bil doar ceva fur­tun iesit din cauza trans­portu­lui).


  Din recolta unui arbore de Robusta se pot obtine circa
  600 de grame de cafea maci­nata, adica eighty three de cesti de espresso.
  Con­sumul reg­u­lat de cafea e la fel de per­icu­los ca inghi­ti­tul
  de medica­mente de care nu ai nevoie. Orice sor­ti­ment de cafea verde
  (si cand zic orice sor­ti­ment, ma refer aici la cafeaua de cal­i­tate supe­rioara, ara­bica, din regiuni si
  ferme de pro­fil) con­tine in primul rand foarte multe uleiuri esen­tiale (peste 800), ala­turi de un alt com­pus foarte essen­tial, si
  anume acidul cloro­genic. Orange oferă şi două mode­muri pen­tru conex­i­uni 4G de până la 100 Mbps pen­tru obtain şi până la 50 Mbps pen­tru add.


  Eu am gasit in sfar­sit cafea verde orig­i­nala, ca e greu de
  fie si buna, nu con­trafa­cuta, am conan­dat la nr dat de
  mary: 0754921669, si ore­co­mand , este buna! Chiar daca eu
  pre­fer de obi­cei cafeaua instan­ta­neous, sunt
  si ocazii in care as bea cafe­luta nat­u­rala, si fiindca am
  cumparat din Tur­cia un set cu 2 ces­cute, un ibric mic si un pachet de
  cafea, intr– seara in care a venit Adri­ana la mine ne-​am mobi­lizat si am preparat cafea turceasca care a iesit abso­lut deli­cioasa.
  Cafeaua turceasca nu ajunge nicio­data la punc­tul
  de fier­bere, pen­tru ca se ia de pe foc ime­diat ce
  spuma incepe sa se ridice. Sen­zorul recunoaşte înălţimea ceştii şi
  poz­iţionează braţul cen­tral în con­secinţă,
  la înălţime cuprinsă între eight şi 16 cm.
  Dis­tanţa ide­ală evită stropirea şi asig­ură şi tem­per­atura per­fectă a cafelei pen­tru cel mai bun caimac.


  Această metodă con­stă în expunerea la soare a fructelor
  de cafea pe suprafețe air­craft din beton, unde sunt lăsate timp de două sau trei săp­tămâni
  și miș­cate man­ual în mod fixed. Se umple jumă­tate din paharul în care se va servi și se
  adaugă lin­gură de înghețată, apoi se umple
  cu sifon (sau apă min­er­ală). Rapor­tul sub­lini­aza dovezile epi­demi­o­log­ice care aso­ci­aza con­sumul de cafea cu pre­venirea dia­betu­lui, evi­den­ti­ind studii care arata ca un numar de three-​4
  cesti de cafea pe zi pot reduce cu pana la 25% riscul de a dez­volta dia­bet de tip 2,
  com­par­a­tiv cu lipsa con­sumu­lui de cafea sau con­sumul a
  mai putin de 2 cesti pe zi.

  Daca vrei sa stai in parc in zilele insorite sau sa bei cafea pe terasa si sa iti
  ver­i­fici e-​mail-​urile ai nevoie doar de un com­puter porta­bil (lap­top) sau cu adap­tor wi-​fi.
  Prin atie cu cele­lalte cat­e­gorii de varsta,
  con­sumul de cafea nat­u­rala este polar­izat dimineata la per­soanele in varsta (peste 45 ani) si este mai mare dupa ami­aza
  la per­soanele cu varsta medie (3145 ani) si seara la per­soanele
  tinere (cu varsta sub 30 ani). Curi­oz­ităţile viz­ita­to­rilor îi bucură
  pe cei de la Origo, care şi-​au dorit să ofere clienţilor
  nu doar un loc unde se bea cafea, ci un espresso store de spe­cial­i­tate, cu cafea de
  orig­ine con­tro­lată, un con­cept care în ultimii ani s-​a dez­voltat din ce
  în ce mai mult în Europa.

  Daca se doreste sa se obtina cafea maci­nata, macinarea
  boa­be­lor se face înainte de ambalare. Cu un strat de cremă nat­u­rală pe partea de sus, ce acop­eră un lichid cor­po­lent, dar abil echili­brat în partea de jos.

  Dacă îți cumperi boabe neprăjite, poți să cumperi câte vrei
  odată, fără să-​ți faci griji că să se
  strice. Colec­torul curata aerul care a servit la racire, în timp ce dis­tribuitorul trans­porta cafeaua în ras­col­i­torul
  com­pus din trei rez­er­voare. Mul­tumim pen­tru acest con­curs fru­mos, postarea mi-​a mers la sufle­tel, si par­ticip
  pen­tru ca intr-​adevar am nevoie de un usca­tor de par!

  Pro­ce­sele umede și uscate uti­lizate le con­feră aces­tor cafele car­ac­ter­is­ti­cile dis­tinc­tive.


  Prin den­u­mirea Cafea de Brasilia se intelege cafeaua
  ara­bica cul­ti­vata in Brazilia, iar prin den­u­mirea Cafea Milds ’ cafeaua ara­bica provenita din alte tari.
  Dar chiar și înainte de ’89, oamenii obişnuiau să-​şi
  cumpere cafea la vrac, pe care pră­jeau în cup­tor şi şi– măcinau sin­guri.

  Cul­ti­va­torii au pro­te­jat cul­turile de cafea pen­tru câteva
  sute de ani înainte de a se răspândi în toate zonele prop­ice cul­tivării
  ei. Con­sumul a cres­cut cu aprox­i­ma­tiv 5% pe an și Brazilia ar putea
  în curând să depășească Statele Unite și să dev­ină cel mai mare
  con­suma­tor de cafea din lume. Ce am obser­vat eu e ca s-​a blonzit cam devreme, dupa cam 1015 secunde dar am oprit repair la 30 ml.


  Amaretto este, de aseme­nea, aroma foarte pop­u­lara pe
  care puteti adauga in cafea. Prin pra­jire, gus­tul nepla­cut al boa­be­lor de soia
  se scale back foarte mult, ast­fel ca în amestec cu alte suro­gate de cafea se obtine bau­tura cu un gust pla­cut si cat­ife­lat.
  Măcinarea nu tre­buie să fie nici prea fină, nici
  prea grun­joasă, tre­buie găsită măcină­tura potriv­ită pen­tru tim­pul de extracție:
  2030 de secunde = 2530 ml. de cafea. Cafeaua Crema de la Caffe del
  Conte are in spate tra­di­tia unei cafele de cal­i­tate — reteta
  pro­prie convinge prin sor­ti­mentele ce stau la baza, eighty% Robusta
  si 20% Ara­bica, fiind toto­data cafea aro­mata si cre­moasa.

  În fiecare zi sunt pregătite trei tipuri de cafea prăjită pen­tru espresso şi alte
  trei tipuri pen­tru cele­lalte metode de preparare care sigur îţi vor stârni curi­oz­i­tatea şi admi­raţia.
  Folosim cele mai bune boabe de cafea Ara­bica, atent selec­tion­ate si proas­pat pra­jite la pra­ji­to­rie recunos­cuta din Bucuresti, folosim cele mai per­for­mante echipa­mente pen­tru prepararea
  cafelei pre­cum si tal­en­tul si pri­ceperea a doi barista cu expe­ri­enta”, spune fonda­torul CafeGo, George Alexe, el insusi absol­vent al unui curs de barista. Indonezia Cafeaua balineza este un stil indonez­ian de cafea foarte related cu cafeaua turceasca sau gre­ceasca par­tic­u­lar insulei Bali, Insula Zeilor, din arhi­pel­agul indonez­ian.

  Ciu­dat dar ade­varat: boa­bele de cafea Suma­tra Mand­heling fac un zgo­mot unic atunci cand cad pe suprafata dura. Traim intr– lume a com­para­ti­ilor, iar subiec­tul cafea nu face nici el nota dis­cor­danta. Daca boa­bele au dimen­si­uni diferite, proce­sarea a fost rudi­men­tara ceea ce nu este nea­parat un lucru rau atata timp cat rezul­tatul final, respec­tiv cafeaua preparata este de buna cal­i­tate. Cu toate aces­tea, man­age­men­tul privind creşterea pădurilor şi semi-​padurilor de cafea tre­buie să fie ges­tionat pen­tru a se asigura că bio­di­ver­si­tatea în pădure nu este afec­tată în mod neg­a­tiv. Dea­supra aces­tui recip­i­ent se pune cel per­fo­rat in care se adauga intre ½ si 2 lin­gu­rite de cafea de cicoare (depinde cat de tare vreti sa va iasa cafeaua).

  Aroma cafelei obţinute ast­fel depinde foarte mult de tipul de boabe folosit, gradul de măcinare, nivelul de prăjire şi inten­si­tatea focu­lui folosit. Mi-​ar folosi foarte mult par­erea celor mai exper­i­men­tati decat mine pen­tru a putea intelege cele expuse mai sus, deci can­tarirea in ved­erea prepararii espresso. Dacă este posi­bil, ca să obțineți cafea aro­mată, măci­nați boabe în fiecare zi, deoarece cafeaua măci­nată își pierde aroma după doar două zile. Revenind, însă, la rit­ual: mac­ină acel amestec la viteză anume, atent stu­di­ată. Cafeaua amestec reprez­inta com­bina­rea a doua sau mai multe soiuri de cafea pra­jita sau amestecul de boabe pra­jite diferit (inchis sau deschis).

  Tam­parea tre­buie sa fie uni­formă, sig­ură si exactă, pen­tru a nu fisura pucul de cafea. Din păcate Ioana, soția lui Alin nu a fost la cafe­nea când i-​am viz­itat noi și nu am cunoscut-​, însă oamenii pe care i-​am întâl­nit aici ne-​au fost foarte dragi. Sper ca atunci cand citesti tu arti­colul sa mai gas­esti inca oferta decenta la DeLonghi EC221.B, iar in cazul in care te hotarasti sa il cumperi, cu sig­u­ranta vei face achiz­itie buna. Pen­tru a prepara cafea potrivita ghic­i­t­u­lui este nevoie de un ibric, pen­tru ca lichidul ener­gizant din cafetiere nu are zat si deci nu va func­tiona. De pilda, cea mai noua cafea a noas­tra, Panama Geisha Honey, se numeste asa pen­tru ca este mai dul­ceaga, datorita fap­tu­lui ca parte din­tre cire­sele de cafea sint lasate sa se usuce impre­una cu bobul (care este sam­bu­rele ciresei).

 • Com­ment Link PeterPes Fri­day, 18 August 2017 01:42 posted by Peter­Pes

  how to get free via­gra pills
  cheap generic via­gra
  generic via­gra online uk
  cheap generic via­gra
  where to get via­gra in india

 • Com­ment Link Eusebia Fri­day, 18 August 2017 00:40 posted by Euse­bia

  Do you mind if I quote a few of your arti­cles as long as I pro­vide credit and sources back to your blog?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my users would truly
  ben­e­fit from some of the infor­ma­tion you pro­vide here.
  Please let me know if this okay with you. Thanks!

 • Com­ment Link Angela Fri­day, 18 August 2017 00:12 posted by Angela

  I have been explor­ing for a bit for any high qual­ity arti­cles
  or weblog posts in this sort of area . Explor­ing in Yahoo
  I ulti­mately stum­bled upon this web­site. Study­ing this infor­ma­tion So i am happy to express that
  I’ve a very good uncanny feel­ing I came upon exactly what I needed.

  I most def­i­nitely will make cer­tain to do not put out of your mind this site and pro­vides it
  a glance regularly.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required infor­ma­tion where indi­cated. HTML code is not allowed.